Managed hosting NDOV is grote stap voorwaarts

Stichting OpenGeo, Plannerstack & ACC ICT investeren met NDOV in voorgoed open stellen van OV-reisinfo

01 SEPTEMBER 2014, DELFT, NEDERLAND
Samenvatting
Stichting OpenGeo is op dit moment de meest gebruikte bron van actuele en geplande reisinformatie uit het openbaar vervoer. Reisinformatie komt via overheden en vervoerders naar NDOVloket.nl en wordt van daaruit aan marktpartijen beschikbaar gemaakt. Om afnemers van NDOVloket.nl continu betrouwbaar en blijvend te voorzien van deze pre concurrentiële gegevens is gekozen om het technische beheer in handen te geven van een professionele marktpartij: ACC ICT. Deze levert overigens ook al een redundante infrastructuur GOVI en Plannerstack.

In december 2009 lanceerde Stichting OpenGeo het project openOV om de Nederlandse reisinformatiemarkt open te breken. Nu, 5 jaar later, levert het project alle door Grenzeloze Openbaar Vervoer Informatie (GOVI) geprognosticeerde reisinformatie van bussen, trams, metro’s en veerdiensten’s die buiten op de digitale borden weergegeven wordt, ook als dienst aan makers van verschillende apps en dienstverleners.

Een logisch vervolg was om ook ruwe reisinformatie te gaan aanbieden. Daarvoor zorgt inmiddels het NDOVloket.nl (Nationale Data Openbaar Vervoergegevens). Sinds de live-gang daarvan, in augustus 2012, is het aantal afnemers substantieel gegroeid, waarmee tevens de noodzaak toenam voor een robuuste en toekomstvaste technische infrastructuur.

Die infrastructuur sluit naadloos aan bij de filosofie van het multimodale reisinformatie platform Plannerstack, dat uitgaat van de reisinformatieketen als een gelaagd geheel: van brondata (‘laag 0’) via data brokers (laag 1), content aggregators (laag 2), application aggregators (laag 3) en service en apps providers (laag 4) tot de reiziger (laag 5). Op alle niveaus binnen Plannerstack wordt gewerkt aan modulaire oplossingen, waarbij het streven is om deze ook hoog beschikbaar en redundant als diensten aan te (laten) bieden aan gebruikers. 

NDOV-loket legt lagen 1, 2 en 3 nu mooi open voor innovatieve (door)ontwikkelingen in de markt richting meer complexe mobiliteitsinformatieproducten. Waar de infrastructuur voor het loket tot dusver beschikbaar werd gesteld door De VerkeersInformatieDienst (VID) en TU Delft, is de NDOV distributieomgeving nu ondergebracht bij een gespecialiseerde, professionele marktpartij. Met de betrokkenheid van dienstverlener ACC ICT, dat overigens naast Stichting OpenGeo ook GOVI en Plannerstack al van een redundante infrastructuur voorziet, wordt een grotere betrouwbaarheid en schaalbaarheid en hoge beschikbaarheid gegarandeerd. Dat is ook voor de in de toekomst nog verwachte groei van het gebruik van NDOVloket een belangrijke randvoorwaarde voor de continuïteit van de dienstverlening.

Bij de transitie zijn de afnemers van het loket betrokken en is ingezet op state-of-the-art oplossingen, om bijvoorbeeld ook voor ontwikkelaars een zo gebruiksvriendelijk mogelijke omgeving te realiseren.

In de visie van de samenwerkende partijen in het project is de stap die nu is gezet essentieel om innovatie, ontwikkeling en groei in reisinformatiediensten mogelijk te maken. Voor reizigers moet dat in de nabije toekomst een probleemlozer gebruikerservaring en professioneler dienstverlening opleveren dan zij tot dusver gewend zijn.

Citaten
"Geweldig om te zien dat jarenlange inzet nu eindelijk zijn weg naar de reiziger kan vinden, een open NDOV is de enige manier om verdere innovatie in het Openbaar vervoer en reisinformatie in algemene zin te stimuleren." Stefan de Konink - Voorzitter Stichting OpenGeo
"We zien een enorme potentie in de nieuw ontstane open reisinformatie markt, daar investeren we graag in! Door het inzetten van onze jarenlange ervaring in ICT- en cloud diensten dragen we ons steentje bij aan de verdere professionalisering van het project." Paul Bijleveld - Directeur ACC ICT
Afbeeldingen
Contactpersonen
Download PDF
Download PDF
Over Plannerstack

We, Plannerstack, are “planner people” with an open source / open data perspective.

We are several companies with different specializations, but all adopting the multilayer, modular approach to passenger information systems, and a clear, layered model for feeding back transit data changes to the source (operators).

Our stated goal is to bootstrap a trip-planning ecosystem so commercial providers spring up in the apps/services and enabling (commercial) services to spring up on the other layers, e.g. multiple specialized but API and data compatible trip planning engines, and their respective hosting services).

Hereby providing the traveller with high quality and open services, ultimately decreasing the threshold and increasing the accessibility of public transport and mobility in the broadest sense.

berichten