Stichting Plannerstack opgericht voor continue innovatie in reisinformatie

Van open data tot hoogwaardige reisinformatie als "water uit de kraan"

07 JULY 2014, DELFT
Summary
Onder ouderwetse denkers binnen de OV-wereld wordt bediscussieerd of open data een middel of een doel is. Maar vernieuwers in de reisinformatie keten weten al lang dat open data een randvoorwaarde is voor innovatieve reisinformatiediensten. De onlangs opgerichte Stichting Plannerstack is zo'n vernieuwer, die de 'oude wereld' uitdaagt om nu eens echt meters te gaan maken. Marktpartijen vonden elkaar in hun visie op de randvoorwaarden daarvoor: modulaire oplossingen op de verschillende lagen in de keten, die door een groeiende open source ontwikkelgemeenschap continu worden verbeterd, vernieuwd en uitgebreid. Hun samenwerking, vanuit innovatieve projecten, wordt nu geborgd in de Stichting Plannerstack. Plannerstack BV gaat daarnaast met het aanbieden van een hoogbeschikbaar PaaS de drempel voor het gebruik van deze innovatieve oplossingen verlagen.

Al sinds 2011 werken Rijk, regio en bedrijfsleven samen in het I&M-programma Beter Benutten, om de bereikbaarheid in de drukste regio's over weg, water en spoor te verbeteren. In één van de projecten binnen het programma, Multimodale Reisinformatie (MMRI), werkte het ministerie van Infrastructuuur en Milieu samen met de provincie Noord-Brabant, ondersteund door de regio’s Twente, Assen-Groningen, Arnhem-Nijmegen en Maastricht.

Eén van de vijf consortia die in dit Pre Commercial Procurement (PCP) project een real-time, dynamische, multimodale reisplanner met bewakingsfunctionaliteit ontwikkelde is Plannerstack. Innovatief aan de reisplanner is dat deze reisinformatie van verschillende vormen van (openbaar) vervoer aan elkaar kan koppelen. Informatie over het wegennet en de trein, bus, metro, tram en veerboot komt samen in een gepersonaliseerde planner die op de hoogte is van actuele wijzigingen. Reizigers kunnen daardoor zowel voorafgaand aan als tijdens hun reis goed geïnformeerde vervoerkeuzes maken. Dat leidt tot een betere benutting van spoor, asfalt en waterwegen. De opgedane kennis hierover wordt nu breed verspreid onder commerciële partijen voor verdere ontwikkeling en toepassing.

Het consortium koos open source als uitgangspunt, omdat de samenwerkende partijen dat zien als voorwaarde voor versnelling in en de duurzaamheid van innovatie. Een ander uitgangspunt is dat de reisinformatieketen is opgebouwd uit lagen en dat op deze lagen modulaire oplossingen moeten worden gerealiseerd, waarvoor gaandeweg alternatieven kunnen ontstaan. Zo kunnen met verschillende bouwstenen naar keuze uiteindelijk innovatieve, betrouwbare diensten voor reizigers worden ontwikkeld.

Het Plannerstack-platform bleek zo succesvol, dat inmiddels succesvol stappen Europa in worden gezet. Dat vraagt echter wel om borging van de continuïteit van de samenwerking. De partijen in het consortium, Calendar42, GoAbout, OpenOV/Bliksem en Conveyal besloten daarom samen met 'launching' deelnemers en klanten tot de oprichting van de Stichting Plannerstack.

Deze stichting heeft als voornaamste doel het bevorderen van de toegang tot reisinformatie en het uiteindelijk verlagen van de drempel en vergroten van de toegang tot openbaar vervoer en mobiliteit in de breedste zin. Daarnaast bevordert zij het ontstaan en uitbouwen van een ontwikkelgemeenschap rondom open source reisinformatie en -planning. Zij wil daarmee tevens ontwikkelingen stimuleren die wellicht geen individuele organisatie/bedrijf op zichzelf zou ondernemen, maar die een duidelijk nut vertegenwoordigen voor de reisinformatie keten en samenleving als geheel. Zo moet bijvoorbeeld ook de beschikbaarheid en integratie van (open) data over onder andere parkeervoorzieningen, wegen, onderhoud daaraan en doorstroming leiden tot verdere vergroting van de dynamiek van de reisplanners. 

Al sinds 2011 biedt ook het gewijzigde Besluit Personenvervoer (2000) alle ruimte aan vervoerders en overheden om hieraan mee te werken. Maar waar door van oudsher behoudende partijen in de OV-wereld tot op de dag van vandaag nog wordt bediscussieerd of open data een middel of een doel is, zegt Stichting Plannerstack namens alle vernieuwers in de reisinformatie keten: "Vervoerders, blijf maar komen met die data!". Wij willen dat reizigers, op basis van dienstregelingen, de actuele locaties van voertuigen, verstoringen en transparante tariefinformatie de meest compleet mogelijke informatie krijgen om hun reis te plannen en slimme keuzes te maken.

Reisinformatie zal uiteindelijk een commodity worden, als water uit de kraan. Om ook nu al de drempel voor het gebruik van de grote hoeveelheid al beschikbare data en daarop gebaseerde informatiediensten te verlagen, heeft de stichting "Plannerstack BV" opgericht. Dit bedrijf, waarvan de opbrengsten geheel ten goede komen aan de doelstellingen van de stichting, zal in de markt fungeren als professionele aanbieder van Platform as a Service (Paas) diensten gebaseerd op het open source Plannerstack-platform.

Plannerstack BV maakt gebruik van de infrastructuurdiensten van een andere 'launching' deelnemer, ACC ICT, om hoogbeschikbare managed services aan te bieden aan geïnteresseerde partijen. Zo zal een van de 4 grote gemeenten als 'launching customer' de PlannerAPI-dienst afnemen om bezoekers van haar site, gekoppeld aan informatie over parkeervoorzieningen, ook reis- en route-informatie naar eindbestemmingen aan te bieden.

De Stichting Plannerstack is inmiddels in gesprek met zowel diverse marktpartijen in en buiten Nederland, geïnteresseerd in samenwerking, als organisaties en bedrijven die geïnteresseerd zijn in de diensten van Plannerstack BV.

Quotes
"Open data en kwalitatief hoogwaardige data zijn van levensbelang voor een dynamische markt van dienstverleners in mobiliteitsinformatie. Daarbij heeft de overheid een sleutelrol en blijft haar inzet en betrokkenheid hard nodig. " Gerbrand Klijn, Provincie Noord-Brabant
"Plannerstack is wat mij betreft een van de beste initiatieven die ik de laatste jaren in de markt van mobiliteitsinformatie heb gezien. Ik roep alle partijen actief in de mobiliteitsinformatie op, om aan te haken vanuit hun eigen belang." Gerbrand Klijn, Provincie Noord-Brabant
"In MMRI hebben we als Plannerstack – in een publiek-private samenwerking met de Provincie Noord-Brabant en het Ministerie van Infrastructuur en Milieu – met grote, ook Europese, impact kunnen laten zien waar de markt toe in staat is als de overheid mee investeert in innovaties die een groot maatschappelijk belang vertegenwoordigen. Let wel: voor een fractie van het bedrag dat een gemiddelde rotonde kost." Michel Boerrigter, voorzitter Stichting Plannerstack
"We zien een enorme potentie in de nieuw ontstane open reisinformatie markt, daar investeren we graag in! Door het inzetten van onze jarenlange ervaring in ICT- en cloud diensten dragen we ons steentje bij aan de verdere professionalisering van het project." Paul Bijleveld - Directeur ACC ICT
"Stichting Plannerstack kijkt al verder dan alleen naar de Nederlandse open data: een Europese doelstelling is dat in 2050 het voor 90% van de passagiers in Europa mogelijk zijn om binnen 4 uur van deur tot deur te reizen. Daar is serieuze innovatie voor nodig in een veel hoger tempo, ook op het gebied van reisinformatie en open data, dan de markt de afgelopen 20 tot 25 jaar heeft laten zien." Michel Boerrigter, voorzitter Stichting Plannerstack
Videos
Spokespeople
Download PDF
Download PDF
About Plannerstack

We, Plannerstack, are “planner people” with an open source / open data perspective.

We are several companies with different specializations, but all adopting the multilayer, modular approach to passenger information systems, and a clear, layered model for feeding back transit data changes to the source (operators).

Our stated goal is to bootstrap a trip-planning ecosystem so commercial providers spring up in the apps/services and enabling (commercial) services to spring up on the other layers, e.g. multiple specialized but API and data compatible trip planning engines, and their respective hosting services).

Hereby providing the traveller with high quality and open services, ultimately decreasing the threshold and increasing the accessibility of public transport and mobility in the broadest sense.